Przejdź do treści

Zaburzenia osobowości leczenie Lublin

Oferujemy pomoc osobom z zaburzeniami osobowości

Szukasz placówki w Lublinie, w której leczone są zaburzenia osobowości?

Trafiłeś pod doskonały adres! W Poradni Jednostka i Rodzina w Lublinie przyjmują doświadczeni i profesjonalni psychologowie i psychoterapeuci, którzy pomogli już wielu osobom w walce ze skutkami zaburzeń osobowości, tj. kryzysach życiowych, uzależnieniach, depresji, nerwicy i wielu innych. Zajmujemy się również doradztwem zawodowym i coachingiem młodzieży i dorosłych. Prowadzimy psychoterapię dla młodzieży i osób dorosłych. W trakcie konsultacji możesz liczyć na pomoc najbardziej dostosowaną do Twoich problemów.

Zapraszamy do kontaktu!

Zaburzenia osobowości zazwyczaj objawiają się w postaci: negatywnego nastawienia do świata i rzeczywistości, wycofania, nieumiejętności dostosowania się do grupy, czy też nadmiernej chęci kierowania innymi. Powoduje to znaczne problemy w codziennym funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym. Zaburzenia osobowości inaczej określane są jako trwałe wzorce niefunkcjonalnego postępowania. Można wyróżnić dziesięć typów zaburzeń (klasyfikacja DSM-V Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego): paranoiczne, schizotypowe, schizoidalne, antyspołeczne, boderline, histroniczne, narcystyczne, zależne, obsesyjno-kompulsywne oraz unikatowe. Według statystyk od 10 do 20% populacji ogólnej cierpi na zaburzenia osobowości. Dotykają one zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Przyczynami zaburzeń osobowości mogą być: czynniki genetyczne, które przyczyniają się do rozwoju między innymi antyspołecznego zaburzenia osobowości oraz zaburzeń typu borderline oraz czynniki społeczne, które mogą mieć wpływ na opisywane zaburzenia. Brane są pod uwagę przede wszystkim zaniedbania, przemoc seksualna i przemoc emocjonalna w rodzinie. Diagnozę zaburzeń osobowości zwykle stawia psychiatra lub psycholog na podstawie rozmowy, obserwacji pacjenta, a także po przeprowadzeniu odpowiednich testów. Leczenie jest zazwyczaj czasochłonne i dość skomplikowane, a to wszystko dlatego, że w przeciwieństwie do innych zaburzeń psychicznych, chory nie odczuwa cierpienia, zaś sam siebie i swoją osobowość postrzega pozytywnie. Pacjent pojawia się na psychoterapii wówczas, gdy dochodzi już do kryzysu życiowego, depresji albo zaburzeń lękowych.

Szukasz placówki w Lublinie, w której leczone są zaburzenia osobowości? Trafiłeś pod doskonały adres! W Poradni Jednostka i Rodzina w Lublinie przyjmują doświadczeni i profesjonalni psychologowie i psychoterapeuci, którzy pomogli już wielu osobom w walce ze skutkami zaburzeń osobowości, tj. kryzysach życiowych, uzależnieniach, depresji, nerwicy i wielu innych. Zajmujemy się również doradztwem zawodowym i coachingiem młodzieży i dorosłych. Prowadzimy psychoterapię dla młodzieży i osób dorosłych. W trakcie konsultacji możesz liczyć na pomoc najbardziej dostosowaną do Twoich problemów. Zapraszamy do kontaktu!

Nasz adres

Lublin,  ul. Lotnicza 3 lok. 3
tel.: 501 767 054 lub 516 776 147
email: poczta@jednostkairodzina.pl
          amlynarczyk83@gmail.com