Przejdź do treści

Kryzys małżeński Lublin – poradnia Jednostka i Rodzina

Oferujemy pomoc

Małżeństwo to związek dwóch osób, które z miłości zdecydowały się na spędzenie wspólnego życia. Czasem jednak miłość ulega próbie, a związek wchodzi w fazę kryzysu.

Pierwszym krokiem do zrozumienia przyczyn kryzysów małżeńskich jest spojrzenie na wpływ obecnych trendów na przemiany społeczne i kulturowe. W dzisiejszych czasach wartości tradycyjne są coraz częściej zastępowane nowymi ideami, a zmiany te wpływają także na małżeństwa.

Praca zawodowa

Coraz więcej kobiet i mężczyzn dąży do realizacji swoich pasji i kariery zawodowej, co często prowadzi do tego, że małżeński budżet i harmonogram dnia są poddawane ciągłym zmianom. W związku z tym, małżonkowie muszą się zmagać z presją na pogodzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym, co może wywołać napięcia i konflikty w relacji.

Technologia

W erze globalizacji, smartfonów i mediów społecznościowych, technologia stała się nieodłącznym elementem codziennego życia. Niestety, przenikanie technologii do życia małżeńskiego może prowadzić do coraz mniejszej głębokości i autentyczności relacji. Brak prawdziwej interakcji i komunikacji między partnerami może prowadzić do stopniowego pogorszenia więzi.

Indywidualizm

Współczesne społeczeństwo coraz bardziej kładzie nacisk na rozwój osobisty. Takie podejście zawsze wiąże się z ryzykiem, że kompromisy między dwojgiem ludzi mogą być uznawane za ograniczające. To z kolei może prowadzić do egoizmu i problemów z przywiązaniem się do jednej osoby na całe życie.

Dlaczego warto skorzystać z terapii małżeńskiej?

Rozwody są najbardziej oczywistym efektem kryzysów małżeńskich. Jak wskazują dane ze stat_gov (2019), w Polsce rokrocznie dochodzi do około 65 000 rozwodów. Według badania przeprowadzonego przez Amerykańską Akademię Terapii Małżeńskiej i Rodzinnej (AAMFT), aż 97% par, które skorzystały z terapii, zauważyło poprawę w swoim związku. Jest to dowód na to, że terapia małżeńska jest skutecznym narzędziem wspierającym pary.

Korzyści z terapii małżeńskiej

Terapia małżeńska oferuje wiele korzyści, pozwalając na rozwój, wzrost i wzmocnienie związku.

Poprawa efektywnej komunikacji: Terapeuci pomagają parom wyrażać swoje uczucia, potrzeby, myśli i oczekiwania w sposób konstruktywny. Poznając wzory komunikacji, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, pary mogą pracować nad ich przełamaniem.

Rozwiązanie konfliktów: Terapeuci pomagają parom identyfikować źródła konfliktów i uczyć się radzić sobie z nimi w sposób, który nie wpływa negatywnie na relacje.

Wzmocnienie więzi między partnerami: Terapia pozwala na rozwijanie więzi emocjonalnych, odbudowywanie zaufania i zrozumienie potrzeb drugiej osoby.

Nauka przewidywania konfliktów: Terapia małżeńska może pomóc parom w przewidywaniu problemów, które mogą prowadzić do przyszłych konfliktów i uczyć się jak je rozwiązywać.

Masz pytania związane z ofertą? Zadzwoń!

Zapraszamy do kontaktu!

Kryzys w małżeństwie i terapia
Małżeństwo to niezwykła podróż, która przynosi ze sobą zarówno piękne chwile, jak i trudności. Niestety, kryzysy w małżeństwie mogą pojawić się nawet w najbardziej stabilnych związkach. W takich trudnych momentach terapia małżeńska może stanowić kluczową deskę ratunku, pomagając odbudować więzi i znaleźć wspólną drogę do przodu.


Małżeństwo jest jednym z najważniejszych zobowiązań, które ludzie podejmują w swoim życiu. To nie tylko akt miłości i zaufania, ale także wyzwanie, które wiąże się z koniecznością ciągłego dostosowywania się do potrzeb i oczekiwań partnera. Niesie to ze sobą wiele radości, ale również nieuniknione kryzysy.

Przyczyny Kryzysu w małżeństwie
Kryzysy w małżeństwie mogą mieć różne źródła, ale często wynikają z:

 1. Komunikacyjnych problemów
  Brak skutecznej komunikacji może prowadzić do błędów, które mogą się kumulować i tworzyć konflikty.
 2. Rutyny i monotonii
  Długotrwała rutyna może prowadzić do utraty bliskości i pasji w związku.
 3. Zmian życiowych
  Zmiany w życiu, takie jak narodziny dziecka, problemy finansowe lub utrata pracy, mogą stworzyć napięcia w małżeństwie.
 4. Niewierność
  Niewierność partnera jest jednym z najtrudniejszych kryzysów, z jakimi można się zmierzyć w małżeństwie.
 5. Brak Zaangażowania
  Nierówna dystrybucja obowiązków lub brak zaangażowania w związek może prowadzić do niezadowolenia i kryzysu.

Terapia małżeńska jako rozwiązanie
W obliczu kryzysu małżeńskiego wielu parom pomaga terapia małżeńska. Oto dlaczego warto rozważyć jej skorzystanie:

 1. Bezstronne obserwacje
  Terapeuta małżeński jest obserwatorem z zewnątrz, co pozwala mu/jej na dostarczenie obiektywnej perspektywy na problemy i konflikty w związku.
 2. Poprawa komunikacji
  Terapia małżeńska pomaga parze poprawić umiejętności komunikacji, dzięki czemu można lepiej zrozumieć siebie nawzajem i wyrazić swoje potrzeby.
 3. Rozwiązywanie konfliktów
  Terapeuta pomaga parze identyfikować źródła konfliktów i opracowywać skuteczne strategie ich rozwiązywania.
 4. Narzędzia do samorozwoju
  Terapeuta może dostarczyć narzędzi i technik, które pomagają partnerom rozwijać się jako jednostki i jako para.
 5. Odbudowa zaufania
  W przypadku niewierności, terapia może pomóc w procesie odbudowy zaufania i przywróceniu związku.

Proces terapii małżeńskiej
Proces terapii małżeńskiej zazwyczaj skupia się na kilku kluczowych etapach:

 1. Ocena
  Na początku terapeuta ocenia sytuację, rozmawiając z parą i identyfikując problemy oraz cele terapii.
 2. Rozpoznawanie problemów
  Terapeuta pomaga parze zrozumieć źródła problemów i konfliktów.
 3. Opracowywanie strategii
  Wspólnie z terapeutą para opracowuje strategie i cele, które chce osiągnąć.
 4. Praca nad problemami
  Podczas sesji terapeutycznych para pracuje nad rozwiązywaniem problemów, poprawą komunikacji i odbudową zaufania.
 5. Podsumowanie i wsparcie
  Na zakończenie terapii terapeuta pomaga parze podsumować postępy i planuje ewentualne dalsze działania. Wsparcie może być dostępne również po zakończeniu terapii.


Kryzys w małżeństwie może być trudnym doświadczeniem, ale niekoniecznie musi prowadzić do rozpadu związku. Terapia małżeńska oferuje parze narzędzia i wsparcie potrzebne do zrozumienia i rozwiązania problemów oraz odbudowy relacji. To proces, który może pomóc partnerom znaleźć wspólną drogę do przodu, pogłębiając jednocześnie zrozumienie i zaufanie między nimi. Dlatego warto rozważyć terapię małżeńską jako środek do odbudowy i wzmocnienia swojej relacji.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Zaufanie jest niezbędne dla zdrowego małżeństwa, a raz nadszarpnięte może być trudne do naprawienia. Jeśli małżonkowie nie komunikują się skutecznie, może to prowadzić do nieporozumień i pretensji. Może się okazać, że pary będą musiały nauczyć się lepiej komunikować, by móc rozwiązywać dzielące je różnice zdań. Z czasem pary mogą oddalić się od siebie emocjonalnie i intelektualnie, co może prowadzić do poczucia rozłączenia i samotności.

Dzieje się tak często, gdy pary nie poświęcają czasu na pielęgnowanie swojego związku, a zamiast tego skupiają się na innych aspektach życia, takich jak praca, czy wychowywanie dzieci. Jeśli jedno ze współmałżonków jest uzależnione od alkoholu, narkotyków, hazardu lub innego nałogu, może to stanowić obciążenie dla małżeństwa. Uzależnienia mogą prowadzić do problemów finansowych, niewierności i trudności w komunikacji. Mogą też powodować, że jedno z małżonków zaniedbuje potrzeby drugiego. Wówczas warto skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa lub psychoterapeuty.

W Jednostka i Rodzina prowadzimy skuteczną terapię małżeństw, dzięki której mogą one zażegnać kryzys małżeński. W trakcie konsultacji możesz liczyć na pomoc najbardziej dostosowaną do Twoich problemów. Zapraszamy do kontaktu!

ego małżeństwa, aby kontynuować tę wyjątkową podróż razem.

Nasz adres

Lublin,  ul. Lotnicza 3 lok. 3
tel.: 501 767 054 lub 516 776 147
email: poczta@jednostkairodzina.pl
          amlynarczyk83@gmail.com