Leczenie – terapia uzależnień od narkotyków / Lublin

Oferujemy pomoc

Szukasz miejsca, w którym prowadzone jest leczenie uzależnienia od narkotyków w Lublinie?

Sprawdź poradnię psychoterapeutyczną Jednostka i Rodzina! Prowadzimy terapię uzależnień, której głównym celem jest pomoc pacjentom, którzy zmagają się z uzależnieniem od narkotyków. Proces prowadzi do zminimalizowania niekorzystnych skutków nałogu u pacjenta. Umożliwia mu również powrót do normalnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Terapia uzależnień, którą prowadzimy w naszym ośrodku, opiera się na różnego rodzaju oddziaływaniach psychoterapeutycznych. Pomagamy zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym zerwać z tym wyniszczającym nałogiem. Zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu!

Czym są narkotyki i terapia uzależnień od narkotyków?

Narkotyki to nielegalne substancje psychoaktywne, które działają na ośrodkowy układ nerwowy. Inaczej nazywane są środkami odurzającymi, czy też używkami. Zarówno ich posiadanie, wytwarzanie, jak i sprzedaż są przestępstwem i zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (zgodnie z kwalifikacją czynu) podlegają karze w niej określonej. Narkotyki mają ogromny wpływ na centralny układ nerwowy człowieka i powodują zmiany psychiczne (ich stopień zależy od zastosowanego środka) np. euforię, iluzje, omamy, zaburzenia pamięci oraz fizyczne – drgawki, pobudzenie, przyspieszone tętno, wzrost ciśnienia krwi i wiele innych. Najczęściej po narkotyki sięgają osoby z różnego rodzaju problemami natury emocjonalnej, w celu zapomnienia o nich, doznania przyjemności, zmiany świadomości, albo przeżycia ekstremalnych doznań.

Narkotyki najczęściej dzielone są na miękkie np. marihuana i twarde, które są groźne dla zdrowia, a nawet życia. Długotrwale przyjmowane mogą doprowadzić do uzależnienia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. W jaki sposób leczyć uzależnienie od narkotyków? Najlepszą metodą jest terapia, która może być krótko, średnio lub długoterminowa. Terapia uzależnień od narkotyków dobierana jest indywidualnie do każdego pacjenta, w zależności od stopnia zaawansowania. Może odbywać się w szpitalu (leczenie krótkoterminowe) lub w konkretnym ośrodku (leczenie długoterminowe). Leczenie rozpoczynane jest od detoksu organizmu, a następnie przeprowadzana jest terapia indywidualna lub w grupie. Uczy ona życia bez sięgania po narkotyki.

Czym jest terapia uzależnień od narkotyków?

Terapia uzależnień od narkotyków jest procesem, który pomaga osobom zmagającym się z uzależnieniem od narkotyków. Nie jest to łatwa droga i wymaga wiele poświęceń, ale efekty są nieocenione. Terapia ma na celu pomóc pacjentowi w przezwyciężeniu desperackiej potrzeby spożywania narkotyków i nauczaniu, jak radzić sobie z wpływami utrzymującymi się po uzależnieniu. Terapia obejmuje przeprowadzanie sesji indywidualnych lub grupowych, w których omawia się strategie, które pomagają unikać sytuacji związanych z wcześniejszym uzależnieniem. Terapia uzależnień od narkotyków jest ważna nie tylko dla samych uzależnionych, ale także dla ich rodzin i społeczności. Jest to kluczowy proces w walce z uzależnieniami, który przynosi nadzieję na lepsze życie.

LECZENIE UZALEŻNIEŃ / TERAPIA / OD NARKOTYKÓW / LUBLIN / BRONOWICE / POMOC / PORADNIA

Nasz adres

Lublin,  ul. Lotnicza 3 lok. 3
tel.: 501 767 054 lub 516 776 147
email: poczta@jednostkairodzina.pl
          amlynarczyk83@gmail.com