Przejdź do treści

Samookaleczanie dzieci i młodzieży Lublin pomoc

Oferujemy pomoc

Masz pytania związane z ofertą? Zadzwoń!

Zapraszamy do kontaktu!

Statystyki dotyczące samookaleczania wśród dzieci i młodzieży

Samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży są coraz bardziej powszechne i stanowią istotny problem zdrowia publicznego. Według badań i raportów, liczba osób borykających się z samookaleczaniem w młodym wieku stale rośnie, co wymaga pilnej uwagi oraz działań prewencyjnych i interwencyjnych.

Wzrost incydentów samookaleczania:

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), samookaleczanie jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób psychicznych i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Badania wykazują, że odsetek dzieci i młodzieży przyznających się do samookaleczania znacząco wzrósł w ostatnich latach.

Różnice płciowe:

Statystyki pokazują, że samookaleczanie występuje częściej u dziewcząt niż u chłopców. Badania sugerują, że dziewczęta są bardziej podatne na samookaleczanie z powodu presji społecznej, problemów z samooceną oraz trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami.

Wiek i etapy rozwoju:

Samookaleczanie może występować w różnych grupach wiekowych, ale najczęściej obserwuje się je u nastolatków. Statystyki wskazują, że dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat są najbardziej narażone na samookaleczanie, co może być związane z procesem dojrzewania, zmianami hormonalnymi oraz presją rówieśniczą.

Statystyki dotyczące samookaleczania wśród dzieci i młodzieży rzucają światło na rosnący problem zdrowia psychicznego, który wymaga pilnej interwencji społecznej i wsparcia. Zrozumienie skali zjawiska oraz czynników ryzyka może pomóc w skuteczniejszym podejściu do prewencji i leczenia samookaleczania, co jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia psychicznego i dobrostanu młodego pokolenia.

Samookaleczanie, definiowane jako celowe zadawanie sobie obrażeń fizycznych w celu ulżenia emocjonalnego bądź psychicznego bólu, ma poważne skutki psychologiczne i emocjonalne dla osób biorących w nim udział. Zarówno dzieci, jak i młodzież, którzy się samookaleczają, doświadczają szeregu negatywnych konsekwencji, które mogą znacząco wpływać na ich zdrowie psychiczne i ogólny stan emocjonalny.

Samookaleczanie dzieci i młodzieży – terapia

Pierwszym krokiem w leczeniu samookaleczania jest zrozumienie przyczyn tego zachowania. Terapeuci specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą stosują różnorodne techniki diagnostyczne, aby zidentyfikować główne czynniki prowokujące samookaleczanie. Mogą one obejmować wywiady z pacjentem i rodziną, ocenę środowiska domowego oraz obserwację zachowań. Analiza ta umożliwia terapeucie lepsze zrozumienie problemu i dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Podczas terapii dzieci i młodzież uczą się zdrowych mechanizmów radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. Terapeuci często wykorzystują terapię poznawczo-behawioralną, aby pomóc pacjentom w identyfikowaniu myśli i uczuć prowadzących do samookaleczania, a następnie w zmianie tych wzorców na bardziej pozytywne. Innymi skutecznymi metodami są terapia poznawcza oparta na uważności (mindfulness) oraz terapia oparta na rozwiązaniu problemów, która pomaga pacjentom w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi w sposób konstruktywny.

Istotnym elementem terapii jest również wsparcie rodziny i otoczenia pacjenta. Rodzice i opiekunowie odgrywają kluczową rolę w procesie leczenia, ponieważ mogą zapewnić wsparcie emocjonalne i pomóc w implementacji strategii terapeutycznych w życiu codziennym. Edukacja rodziców na temat samookaleczania oraz technik skutecznego komunikowania się z dzieckiem może przyczynić się do poprawy relacji rodzinnych i wspierania zdrowego rozwoju dziecka.

W niektórych przypadkach konieczne może być również leczenie farmakologiczne, szczególnie jeśli samookaleczanie jest związane z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja czy zaburzenia lękowe. Współpraca z psychiatrą może być kluczowa w dostosowaniu odpowiednich leków oraz monitorowaniu postępów pacjenta.

Samookaleczanie dzieci i młodzieży wymaga holistycznego podejścia terapeutycznego, które uwzględnia zarówno czynniki psychologiczne, jak i społeczne. Poprzez zrozumienie przyczyn tego zachowania oraz stosowanie odpowiednich technik terapeutycznych, można pomóc młodym ludziom w pokonaniu samookaleczania i prowadzeniu zdrowszego, bardziej harmonijnego życia.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Powszechne metody leczenia samookaleczeń obejmują leki, terapię i grupy wsparcia. Leki mogą być stosowane do leczenia podstawowych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk lub choroba dwubiegunowa. Terapia może pomóc w rozwiązaniu podstawowych problemów, które są przyczyną samookaleczania się. Grupy wsparcia mogą zapewnić wsparcie rówieśników i strategie radzenia sobie z problemami.

Szukasz profesjonalnej placówki zajmującej się samookaleczeniami młodzieży i dorosłych? Sprawdź koniecznie firmę Jednostka i Rodzina. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową młodych ludzi i dorosłych borykających się z problemem samookaleczenia. Psychoterapia to spotkanie z doświadczonym i profesjonalnym psychoterapeutą, który pomaga pacjentowi rozpoznać i rozwiązać problemy, jakich doświadcza w swoim życiu. Terapia rozpoczyna się od konsultacji podczas których razem z terapeutą ustalany jest cel terapii i zakres wsparcia. Problem dotyczy Ciebie lub bliskiej Ci osoby? Zgłoś się do nas!

Nasz adres

Lublin,  ul. Lotnicza 3 lok. 3
tel.: 501 767 054 lub 516 776 147
email: poczta@jednostkairodzina.pl
          amlynarczyk83@gmail.com