Przejdź do treści

Pomoc osobom z zaburzeniami emocjonalnymi Lublin

Oferujemy pomoc osobom z zaburzeniami emocjonalnymi

Szukasz psychoterapeuty oferującej pomoc osobom z zaburzeniami emocjonalnymi?

W Poradni Psychoterapeutycznej Jednostka i Rodzina zajmujemy się leczeniem zaburzeń emocjonalnych dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie konsultacji możesz liczyć na pomoc najbardziej dostosowaną do Twoich potrzeb. 

Zapraszamy do kontaktu!

Zaburzenia emocjonalne to nieprawidłowe reakcje emocjonalne na różnego rodzaju wydarzenia, sytuacje i bodźce zewnętrzne. Zaburzenia emocjonalne mogą opierać się na wahaniach nastroju, zakłóceniu myślenia oraz działania. U dzieci mogą przybrać postać zaburzeń nerwicowych, objawiających się nieadekwatnymi reakcjami do danej sytuacji, np. chorobliwą reakcją oraz nadmiernym lękiem w sytuacjach stresujących. Na zaburzenia emocjonalne zarówno u dzieci, jak i dorosłych może mieć wpływ traumatyczne wydarzenie lub uraz psychiczny, z którym nie uporali się. Dziecko może bać się np. ciemności, psów, obcych ludzi i dostrzegać w nich zagrożenie. Lęki i wzmożony stres mogą doprowadzać do braku apetytu u dziecka, nerwowych tików, jąkania się, utraty apetytu lub przejadania się przede wszystkim słodyczami i niezdrowymi przekąskami (zajadania trudnych emocji, zagłuszania lęków i chwilowego przywracania dobrego samopoczucia). Dzieci, które cierpią na zaburzenia emocjonalne, mogą też moczyć się w nocy, co potęguje w nich poczucie wstydu i lęki. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim starszych dzieci. Do zaburzeń emocjonalnych zaliczyć można zaburzenia behawioralne, takie jak np. depresja, bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, nałogi oraz inne destrukcyjne jednostki chorobowe.

Zaburzenia emocjonalne obejmują wszelkie odstępstwa od normy, biorąc pod uwagę takie elementy, jak: nastrój (nadmierne i długofalowe jego obniżenie, chwiejność nastroju lub jego obniżenie), życiowy napęd (pobudzenie, brak motywacji, apatia, nadmierne pocenie się, obojętność), poziom lęku (podwyższony lub zniesiony), ekspresja (zbyt duża gwałtowność, brak okazywania emocji)

Pomoc osobom z zaburzeniami emocjonalnymi – droga do uzdrowienia

Zaburzenia emocjonalne są często bagatelizowane, jednak ich wpływ na życie jednostki może być znaczny. W dzisiejszym społeczeństwie zwiększa się świadomość znaczenia zdrowia psychicznego, a pomoc dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi staje się coraz bardziej dostępna i zrozumiała.

Zrozumienie zaburzeń emocjonalnych:

Pierwszym krokiem w niesieniu pomocy osobom z zaburzeniami emocjonalnymi jest głębokie zrozumienie tych trudności. Zaburzenia te mogą obejmować depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Każda osoba doświadczająca tych trudności ma swoją unikalną historię, co wymaga indywidualnego podejścia w procesie pomocy.

Wsparcie psychoterapeutyczne:

Psychoterapia odgrywa kluczową rolę w procesie pomocy osobom z zaburzeniami emocjonalnymi. Profesjonalni psychoterapeuci oferują bezpieczne miejsce do wyrażenia emocji, zrozumienia przyczyn problemów oraz opracowania skutecznych strategii radzenia sobie. Terapie mogą być zarówno krótkoterminowe, skoncentrowane na rozwiązaniu problemu, jak i długoterminowe, ukierunkowane na głębsze przyczyny trudności.

Farmakoterapia i współpraca z psychiatrą:

W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy zaburzenia emocjonalne mają podłoże neurobiologiczne, farmakoterapia może być skutecznym elementem leczenia. Współpraca z doświadczonym psychiatrą pozwala na dostosowanie odpowiednich leków, zminimalizowanie skutków ubocznych i monitorowanie postępów.

Wsparcie społeczne i edukacja:

Pomoc dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi nie kończy się na gabinetach terapeutycznych. Wsparcie społeczne od najbliższych, przyjaciół i społeczności jest kluczowe. Edukacja społeczeństwa na temat zaburzeń emocjonalnych pomaga zredukować stygmatyzację i tworzy bardziej zrozumiałe i akceptujące środowisko.

Samopomoc i rozwijanie umiejętności radzenia sobie:

Pomoc dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi obejmuje również rozwijanie umiejętności radzenia sobie. Programy samopomocy, treningi umiejętności interpersonalnych czy techniki relaksacyjne mogą być ważnym elementem terapii, umożliwiając jednostkom skuteczniejsze zarządzanie swoimi emocjami w codziennym życiu.

Znaczenie profilaktyki:

Ważnym aspektem pomocy osobom z zaburzeniami emocjonalnymi jest także profilaktyka. Edukacja na temat zdrowego stylu życia, radzenie sobie ze stresem oraz rozpoznawanie wczesnych objawów problemów psychicznych może zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważniejszych zaburzeń.

Pomoc dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi to kompleksowy proces, który wymaga zintegrowanego podejścia od specjalistów, społeczności i samej osoby dotkniętej trudnościami. Wspólnie tworzymy otoczenie, gdzie każdy może znaleźć wsparcie i zacząć drogę do uzdrowienia emocjonalnego.

Zaburzenia emocjonalne leczy się za pomocą profesjonalnej psychoterapii. Szukasz psychoterapeuty oferującej pomoc osobom z zaburzeniami emocjonalnymi? W Poradni Psychoterapeutycznej Jednostka i Rodzina zajmujemy się leczeniem zaburzeń emocjonalnych dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie konsultacji możesz liczyć na pomoc najbardziej dostosowaną do Twoich potrzeb. Zapraszamy do kontaktu!

Nasz adres

Lublin,  ul. Lotnicza 3 lok. 3
tel.: 501 767 054 lub 516 776 147
email: poczta@jednostkairodzina.pl
          amlynarczyk83@gmail.com