Terapia uzależnień Lublin

Oferujemy pomoc osobom z uzależnieniami

Szukasz placówki zajmującej się terapią uzależnień?

Jesteś w dobrym miejscu! W Poradni Psychoterapeutycznej Jednostka i Rodzina prowadzimy terapię uzależnień, która ma na celu pomoc pacjentom zmagającym się z różnego rodzaju uzależnieniami. Proces ten ma prowadzić przede wszystkim do zredukowania szkodliwych skutków nałogu pacjenta, a także umożliwić mu powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Terapia uzależnień bazuje na różnorakich oddziaływaniach psychoterapeutycznych. Prowadzimy psychoterapię dla młodzieży i osób dorosłych. W trakcie konsultacji możesz liczyć na pomoc najbardziej dostosowaną do Twoich problemów.

Zapraszamy do kontaktu!

Uzależnienie to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, charakteryzujący się okresowym lub stałym przymusem wykonywania konkretnej czynności, np. uzależnienie od zażywania substancji psychoaktywnej substancji, pracoholizm, picia alkoholu, gier hazardowych, lekomania, uzależnienie od sexu, nadmiernego korzystania z Internetu i wielu innych destrukcyjnych czynności i przedmiotów.

Współczesna psychologia traktuje uzależnienie dość szeroko i zakłada, że może ono obejmować także inne czynności, nad wykonywaniem których dana osoba traci kontrolę. Osoba może być uzależniona od więcej niż jednego środka. Kryteriami diagnostycznymi uzależnień według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób są takie objawy i zachowania, jak: silne pragnienie przyjmowania określonej substancji lub poczucie przymusu jej przyjmowania, trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z przyjmowaniem danej substancji, fizjologiczne objawy odstawienia, które występują po przerwaniu lub zmniejszeniu ilości przyjmowanej substancji, zwiększona tolerancja na przyjmowany środek, brak alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym zaniedbywanie ważnych obszarów życia, oraz niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Szukasz placówki zajmującej się terapią uzależnień? Jesteś w dobrym miejscu! W Poradni Psychoterapeutycznej Jednostka i Rodzina prowadzimy terapię uzależnień, która ma na celu pomoc pacjentom zmagającym się z różnego rodzaju uzależnieniami. Proces ten ma prowadzić przede wszystkim do zredukowania szkodliwych skutków nałogu pacjenta, a także umożliwić mu powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Terapia uzależnień bazuje na różnorakich oddziaływaniach psychoterapeutycznych. Prowadzimy psychoterapię dla młodzieży i osób dorosłych. W trakcie konsultacji możesz liczyć na pomoc najbardziej dostosowaną do Twoich problemów. Zapraszamy do kontaktu!

Nasz adres

Lublin,  ul. Lotnicza 3 lok. 3
tel.: 501 767 054 lub 516 776 147
email: poczta@jednostkairodzina.pl
          amlynarczyk83@gmail.com