Agnieszka Młynarczyk - ZnanyLekarz.pl

Agnieszka Młynarczyk

 
Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog, doradca zawodowy. Magister pedagogiki UMCS.
 
Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym.  Swoją pracę opieram na stworzeniu relacji terapeutycznej, która pozwala pacjentowi poczuć się swobodnie, a tym samym prowadzi do poprawy jakości życia. Pomagam osobom, które przeżywają stres, lęki, mają trudności w relacjach z innymi, doświadczają problemów w pracy zawodowej. Podczas spotkań daję przestrzeń do swobodnej wypowiedzi, pomagam lepiej poznać siebie, rozwijać swoją osobowość, wprowadzać zmiany w relacjach z innymi. Skupiam się na odczuciach pacjenta,  pomagam mu rozpoznać i zrozumieć jego emocje. Podczas terapii pacjent uświadamia sobie jakie są przyczyny trudności, których doświadcza i możemy wspólnie pracować nad zmianą jego dotychczasowego życia. 
 
Pracuję z osobami, które:
*mają trudności w relacjach z innymi
*nie radzą sobie z emocjami
*nie odczuwają przyjemności ze swojego życia
*doświadczają stanów depresyjnych 
*cierpią z powodu nieustającego niepokoju, lęku, samotności, niezrozumienia przez otoczenie 
*doświadczają kryzysu życiowego
*doświadczają uczuć bezradności, smutku, przygnębienia
*cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
*mają problemy w pracy zawodowej, w szkole
*mają zaburzenia odżywiania
*chcą się rozwijać, lepiej zrozumieć siebie. 
 
 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyłam pracując z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w instytucjach pomocy społecznej, jednostkach oświatowych zarówno publicznych jak i prywatnych i pozarządowych.
Z wyksztalcenia jestem pedagogiem specjalnym, socjoterapeutą. Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Wiedzę i kompetencje zdobywam w  szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Równocześnie rozwijam się z zakresu kompetencji terapeuty uzależnień behawioralnych, doradztwa zawodowego. Ukończyłam trening interpersonalny, a także wiele innych szkoleń z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
 
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Marek Młynarczyk - ZnanyLekarz.pl

Marek Młynarczyk

 
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1P/1604/2019 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii).
 
Na co dzień współpracuję z organizacjami pozarządowymi ( m.in. Stowarzyszenie Emaus-Lublin, Fundacja Między Nami, Fundacja Jednostka i Rodzina) prowadząc terapię dla osób uzależnionych. Doświadczenie kliniczne zdobywałem w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek, Ośrodku Leczenia Uzależnień SPZOZ w Lublinie oraz Klubie Integracji Społecznej. Stale uczestniczę w warsztatach i szkoleniach, podnosząc swoją wiedzę i umiejętności - ukończyłem m.in. trening interpersonalny i intrapsychiczny, szkolenie z zakresu pomocy dla osób z doświadczeniem traumy, kurs terapii uzależnień behawioralnych. Aktywnie uczestniczę w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień - jestem współautorem i konsultantem programu "Szkoła i rodzice  razem przeciw uzależnieniom".
Jestem wpisany na listę specjalistów przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód, Lublin-Zachód oraz Sądzie Rejonowym w Lubartowie
Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, którego podstawą jest praca nad zachowaniem nałogowym. Podstawą zachowania są indywidualne emocje, myśli, przekonania o sobie. W trakcie terapii, wspieram w zdefiniowaniu jakie emocje, myśli i przekonania wpływają na poczucie pragnienia/głodu, wskazuje na związki przyczynowo-skutkowe, oraz pomagam w modyfikacji zachowań, w celu ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania zachowań nałogowych.
 
Zapraszam do siebie osoby, które pragną przezwyciężyć swoje uzależnienie - młodzież i dorosłych, zarówno gotowych do zmiany, jak i osoby nie do końca przekonane o potrzebie własnej terapii. Jestem otwarty również na udzielanie wsparcia rodzinom osób uzależnionych.
 
Specjalizuję się w uzależnieniach behawioralnych (m.in. hazard).
 
Copyright ©2018 Fundacja Jednostka i Rodzina, All Rights Reserved.
Kontakt: 501 767 054 lub 516 776 147