Agnieszka Młynarczyk - ZnanyLekarz.pl

Agnieszka Młynarczyk

 
Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog, doradca zawodowy. Magister pedagogiki UMCS.
 
Z wyksztalcenia jestem pedagogiem specjalnym, socjoterapeutą. Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, dokształcam się w szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie przygotowuję się do uzyskania Certyfikatu Socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Równocześnie zdobywam wiedzę z zakresu kompetencji terapeuty uzależnień behawioralnych, doradztwa zawodowego. Ukończyłam trening interpersonalny, a także wiele innych szkoleń z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
Posiadam 16 doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które zdobywałam w instytucjach państwowych i prywatnych, gdzie do moich obowiazków należało kierowanie procesem wychowawczym dziecka oraz praca z jego rodziną, organizacja indywidualnej i grupowej pracy z dzieckiem i rodziną. Przez kilka lat pracowałam jako pedagog w szkole zawodowej, gdzie prowadziłam zajecia wychowawcze i profilaktyczne, warsztaty dla rodziców i nauczycieli, a także zajecia z doradztwa edukacyjno- zawodowego. Aktywnie angażowalam sie w kampanię 'Dzieciństwo bez przemocy'. Byłam członkiem Zespolu Interdyscyplinarnego. 
 
Obecnie zajmuję się  psychoterapią młodzieży i dorosłych, indywidualnym doradztwem zawodowym i terapeutycznym dla dorosłych i młodzieży, coachingiem. Stale współpracuję ze szkołami , gdzie prowadzę zajęcia z doradztwa zawodowego dla młodzieży.
 
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Marek Młynarczyk - ZnanyLekarz.pl

Marek Młynarczyk

 
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1P/1604/2019 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii).
 
Na co dzień współpracuje z organizacjami pozarządowymi ( m.in. Stowarzyszenie Emaus-Lublin, Fundacja Między Nami, Fundacja Jednostka i Rodzina) prowadząc terapię dla osób uzależnionych. Doświadczenie kliniczne zdobywałem w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek, Ośrodku Leczenia Uzależnień SPZOZ w Lublinie oraz Klubie Integracji Społecznej. Stale uczestniczę w warsztatach i szkoleniach, podnosząc swoją wiedzę i umiejętności - ukończyłem m.in. trening interpersonalny i intrapsychiczny, szkolenie z zakresu pomocy dla osób z doświadczeniem traumy, kurs terapii uzależnień behawioralnych. Aktywnie uczestniczę w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień - jestem współautorem i konsultantem programu "Szkoła i rodzice  razem przeciw uzależnieniom.
Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, którego podstawa jest praca nad zachowaniem nałogowym. Podstawą zachowania są indywidualne emocje, myśli, przekonania o sobie. W trakcie terapii, wspieram w zdefiniowaniu jakie emocje, myśli i przekonania wpływają na poczucie pragnienia/głodu, wskazuje na związki przyczynowo-skutkowe, oraz pomagam w modyfikacji zachowań, w celu ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania zachowań nałogowych.
 
Zapraszam do siebie osoby, które pragną przezwyciężyć swoje uzależnienie - młodzież i dorosłych, zarówno gotowych do zmiany, jak i osoby nie do końca przekonane o potrzebie własnej terapii. Jestem otwarty również na udzielanie wsparcia rodzinom osób uzależnionych.
 
Specjalizuję się w uzależnieniach behawioralnych (m.in. hazard).
 
Copyright ©2018 Fundacja Jednostka i Rodzina, All Rights Reserved.
Kontakt: 501 767 054 lub 516 776 147