PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA                

Psychoterapia indywidualna to spotkanie z psychoterapeutą, mające na celu pomoc pacjentowi w rozpoznaiu i rozwiązaniu trudności, problemów jakich doświadcza w codziennym życiu. 
W początkowej fazie kontaktu z pacjentem odbywają się spotkania konsultacyjne, podczas których ustalany jest cel terapii lub obszar, nad którym chciałaby pracować pacjent. 
Zakres wsparcia:
-depresja
-niskie poczucie własnej wartości
-stres, lęki
-kryzys w związku
-trudności w relacjach z innymi
-zaburzenia nastroju
-zaburzenia osobowości.
 
Czas trwania psychoterapii ustalany jest indywidualnie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. 
 
Cena 90 zł (50 minut)

TERAPIA UZALEŻNIEŃ            

Psychoterapia uzależnień (głównie w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej), skoncentrowana nad pracą dotyczącą identyfikacją przyczyn własnych zachowań. Kluczem terapii jest zrozumienie indywidualnych emocji, myśli, przekonań o sobie. W trakcie terapii określane są związki przyczynowo-skutkowe oraz wypracowywane są możliwe zmiany zachowań w celu ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania zachowań nałogowych.
Przykładowe cele terapii:
- zachowanie abstynencji lub znaczne ograniczenie użytkowania
- rozwój alternatywnych form spędzania czasu wolnego
- podjęcie konkretnych działań dot. rozwiązania problemów powstałych w wyniku uzależnienia
- identyfikacja wyzwalaczy zewnętrznych i wewnętrznych
- umiejętność stosowania myśli racjonalnych przeciwdziałających konsumpcji (projekcja konsekwencji)
- poprawa ogólnego poczucia psychicznego
Dorośli 
Cena  80 zł (50 minut)

DORADZTWO ZAWODOWE

Dorośli

Młodzież 

Cena 70 zł (50 minut)

COaching

Dorośli
Młodzież 
Cena 70 zł (50 minut)

Copyright ©2018 Fundacja Jednostka i Rodzina, All Rights Reserved.
Kontakt: 501 767 054 lub 516 776 147